Informatie 
   voor 
professionals

Passend onderwijs voor de leerling.

Weet wie je kunt bellen!

Veelgestelde vragen

Kinderen met een extra zorgbehoefte gaan vaak naar een voorschoolse zorgsetting zoals MKD, Lunet, Heimdal, KluppluZ, etc. Zodra de kinderen toe zijn aan onderwijs, wordt met de ouders besproken welk onderwijsvorm het best passend zal zijn.
Is op basis van de ontwikkeling van het kind regulier basisonderwijs voorliggend, dan melden ouders hun kind schriftelijk aan bij de regulier basisschool van hun keuze. Ouders geven daar aan dat hun kind zorgondersteuning heeft gehad en geven aan wat de ondersteuningsbehoefte van hun kind is. Deze school heeft vervolgens zorgplicht.

Soms lijkt regulier basisonderwijs nog niet de best passende plek voor het kind, of is nog niet duidelijk welke onderwijsvorm het best passend is.
Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat regulier onderwijs betrokken wordt bij het bepalen van de onderwijssoort die het best passend gaat zijn. Dat kan op verschillende manieren.

  1. Ouders melden schriftelijk aan bij de reguliere school van hun voorkeur. Deze school heeft zorgplicht en begeleidt ouders bij het zoeken naar de best passende onderwijsplek voor hun kind. Is dat SBO of SO dan vraagt deze reguliere school de TLV aan.
  2. Ouders geven aan wat de reguliere school van hun voorkeur is, maar melden daar niet aan. De voorschoolse setting betrekt deze school bijtijds bij de toeleiding naar onderwijs. De school onderzoekt samen met de voorschoolse setting en ouders wat de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van het kind is. Is SBO of SO het best passend, dan vraagt de betrokken reguliere school de TLV aan.
  3. De voorschoolse setting betrekt een coördinator passend onderwijs (CPO) bijtijds bij de toeleiding naar onderwijs. De CPO, of een reguliere school die hiertoe door de CPO wordt ingeschakeld, onderzoekt samen met de voorschoolse setting en ouders wat de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van het kind is. De CPO of de betrokken school schrijft een kort verslag van zijn/haar bevindingen. Is SBO of SO de beste onderwijsplek dan melden ouders schriftelijk aan bij de SBO- of SO-school van hun keuze. Deze school heeft vervolgens zorgplicht en vraagt de TLV aan.
  4. Ouders melden rechtsreeks schriftelijk aan bij de SBO- of SO-school van hun keuze. Deze school heeft zorgplicht en vraagt de TLV aan.

Scholen zijn verplicht om ouders de mogelijkheid te bieden hun kind rechtstreeks schriftelijk aan te melden. Het aanmeldformulier staat op de website van de school of wordt op verzoek van de ouders meteen toegestuurd. Een school mag niet als voorwaarde stellen dat er eerst een oriënterend gesprek moet zijn voordat ouders schriftelijk kunnen aanmelden.

Officieel gaat de zorgplicht van een school in zodra de ouders hun kind schriftelijk aangemeld hebben. Bij aanmelding zijn ouders verplicht om de school alle informatie te geven die de school nodig heeft om de ondersteuningsbehoefte van de leerling te bepalen.

Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te onderzoeken of ze aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen. Heeft de school hiervoor meer tijd nodig, dan mag deze termijn met vier weken worden verlengd. School geeft dit, voordat de zes weken verstreken zijn, schriftelijk en met vermelding van reden door aan de ouders. Heeft school na tien weken nog geen beslissing genomen en betreft het een leerplichtige leerling die niet al op een school ingeschreven is, dan biedt de school de leerling (tijdelijk) een stoeltje (wet).

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel wat de school biedt binnen de basisondersteuning en wat als extra ondersteuning. Het SOP staat gepubliceerd op de website van de school.

Zit een leerling al op school en blijkt dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan vanuit de basisondersteuning geboden kan worden, dan zet de school extra ondersteuning in.

Voor alle leerlingen waarvoor extra ondersteuning ingezet wordt, is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Kan een school, zelfs met inzet van extra ondersteuning, niet (meer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan is de school handelingsverlegen. Ook hier geldt de zorgplicht. School gaat op zoek naar een andere school die wel de passende ondersteuning kan bieden. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een SBO- of SO-school. Is dit een SBO- of SO-school dan vraagt de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Om een TLV aan te vragen is minimaal een recent OPP dat voldoet aan de wettelijke eisen nodig.

Met een TLV kunnen ouders de leerling aanmelden op een SBO- of SO-school. De SBO- of SO-school waar ouders schriftelijk aangemeld hebben heeft zorgplicht en onderzoekt of de school aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Een leerling kan niet ingeschreven worden op een SBO- of SO-school voor de ingangsdatum van de TLV.

Eerste TLV
De school waar een leerling aangemeld of ingeschreven is vraagt een TLV SBO of SO aan.
Een eerste TLV voor leerlingen die meteen na de zomervakantie gaan starten op een SBO- of SO-school moet aangevraagd worden minimaal zes weken voor de start van de zomervakantie.

Verlenging TLV
De SBO-school waar de leerling zit vraagt de verlenging TLV aan bij het samenwerkingsverband dat de eerste TLV SBO heeft afgegeven.
De SO-school waar de leerling zit vraagt de verlenging TLV aan bij het samenwerkingsverband dat de eerste TLV SO heeft afgegeven.
Ouders en regulier onderwijs geven hun mening over plaatsing op SBO of SO.
Een TLV-verlenging moet aangevraagd worden minimaal tien weken voor de start van de zomervakantie.

Een TLV wordt niet met terugwerkende kracht afgegeven. De startdatum ligt niet voor de datum waarop het aanvraagdossier compleet en ontvankelijk ingediend is bij het samenwerkingsverband. Een leerling mag niet ingeschreven worden op een S(B)O-school voor de ingangsdatum van de TLV.

De TLV-procedure staat omschreven in het bijlagenboek van het ondersteuningsplan.
Scholen kunnen de TLV aanvragen via LDOS. Hiervoor is een handleiding beschikbaar.
De termijn waarbinnen het samenwerkingsverband de TLV-aanvraag behandeld is maximaal zes weken.

TLV-aanvragen voor Leerlingen die meteen na de zomervakantie willen starten op een S(B)O-school moeten uiterlijk zes werkweken VOOR de zomervakantie ingediend zijn (voor 24-05-2024). Wordt de aanvraag later ingediend dan kan niet gegarandeerd worden dat de TLV voor de zomervakantie afgegeven is. Bij een overgang van BaO naar S(B)O houdt dat in dat de leerling tot na de zomervakantie nog ingeschreven blijft op het BaO.

Stroomschema TLV-aanvraag
Handleiding TLV-procedure LDOS
Ondersteuningsplan – beschrijving TLV-procedure

Bekijk hier handige 
documenten en links

Misschien bent u op onze website uitgekomen, maar bent u op zoek naar een ander samenwerkingsverband?
U vindt hier een aantal samenwerkingsverbanden in de regio. 

Samenwerkingsverbanden primair onderwijs

[PO 3003] SWV Breda e.o.     www.rsvbreda.nl
Baarle-Nassau, Breda, Chaam (deel van de gemeente Alphen-Chaam), Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Zundert

[PO 3004] SWV Plein 013 (Tilburg e.o.)       www.plein013.nl
Regio Tilburg

[PO 3005] SWV PO De Meijerij (Den Bosch e.o.)     www.de-meierij.nl 
Den Bosch, Boxtel, Haaren, Maasdriel, Meierijstad (Schijndel), Sint-Michielsgestel, Vught, Zaltbommel

[PO 3006] SWV PO 3006 (Oss, Uden, Veghel e.o)     www.samenwerkingsverband3006.nl
Bernheze, Landerd, Uden, Meierijstad, Oss, Uden

[PO3007] SWV Passend onderwijs PO Eindhoven (Eindhoven, Best, Son en Breugel)   www.po-eindhoven.nl
Best, Eindhoven, Son & Breugel

[PO3008] SWV Helmond-Peelland PO      http://po.swv-peelland.nl/
Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren

[PO3009] SWV PO De Kempen    www.podekempen.nl/
Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre

[PO3103] SWV PO3103          https://swvpo3103.nl
Weert en Nederweert

Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

[VO3007] RSV Eindhoven Kempenland       www.swveindhovenkempenland.nl

[VO3008] SWV Helmond Peelland VO      vo.swv-peelland.nl

[VO3006] SWV VO 3006      www.swvvo3006.nl

Eén doel: samen voor kinderen.

Iedereen verdient het onderwijs en de ondersteuning die nodig is.

en_GB