Samen
voor
kinderen!

In dit samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen van het primair onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Eindhoven, Best en Son & Breugel het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Direct antwoord op je vragen over passend onderwijs!

Video afspelen

Wat is passend onderwijs?

Alle leerlingen kunnen in het samenwerkingsverband een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Door passend onderwijs te bieden zorgen de scholen ervoor dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Scholen bieden daarom ook extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.

Video afspelen

Hoe werkt dit samenwerkingsverband?

Veertien schoolbesturen, met scholen in Best, Eindhoven en Son & Breugel, vormen samen het samenwerkingsverband passend onderwijs PO Eindhoven. Deze schoolbesturen kiezen ervoor om passend onderwijs zoveel als mogelijk binnen het eigen schoolbestuur en volgens eigen schoolbestuurlijke visie vorm te geven.

Video afspelen

TLV aanvraag: hoe werkt dat?

Om toegelaten te worden tot het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Elke school kan een TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Er zijn enkele wettelijke regels waar een TLV-aanvraag aan moet voldoen. Samenwerkingsverbanden mogen zelf invullen hoe zij deze regels vormgeven.

Onze ambities

Ondersteuningsplan & jaarplan

en_GB